ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

прием на първа група за учебната 2020/2021 година

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 18, ал. 1,т. 2 от "Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Дряново" е необходимо в периода от 15.07.2020г до 31.07.2020г писмено да декларирате желанието си детето ви да бъде записано в детската градина.

Декларации се приемат всеки работен ден от 9,00ч до 11,00ч и от 15,00ч до 17,00ч в канцеларията на детската градина.