ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Ден на християнското семейство

"Ако буря страшна вън завие,

ако зло нещастие вятърът довей

в семейството подслон човекът ще открие

човекът без семейство не може да живей."

За малките възпитаници на ДГ "Детелина" гр.Дряново празничния ден 21.11.2022г. бе наситен с много вълнения и емоции.Децата от Централна база,База "Иглика" и изнесена група "Слънчеви деца" с.Царева ливада,посрещната в детската градина своите родители с топла питка и мед,а след това ги поздравиха с танци и песни.