ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Проведена екскурзия до град Ловеч

На 08.06.2017 година във връзка с реализиране плана за работа в ателие "От Дряново към света" и заложените дейности по проект "Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на територията на община Дряново" Договор  № BG05M2OP001-3.001-0064 бе проведена екскурзия с учебна цел до гр. Ловеч. Децата посетиха закритият мост в града, зоологическата градина и Къкринското ханче.

Всички участници в екскурзията натрупаха много впечатления, удовлетвореност и незабравими спомени.