ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Коледен бал с костюми

Днес в ДГ "Детелина" се проведе чуден Коледен бал с костюми.Децата от Централна база и база "Иглика" се включиха с ентусиазъм в игрите и забавленията.Те представиха своите костюми,танцуваха и се забавляваха,а усмивки през целия ден озаряваха лицата им.