ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Международна научно-практическа конференция

    През месец април 2019 година Христина Трифонова бе поканена да участва в Международна научно-практическа конференция на тема: „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“. Госпожа Трифонова представи доклад на тема „Провокиране на детското въображение – от създател на приказки до креативна личност“.