ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Специална награда

През месец ноември 2018 година на Национална научно-практическа конференция за добри практики в областта на образователната интеграция Христина Трифонова представи своя доклад „Да бъдем добри!“. Госпожа Трифонова получи специална награда за своята практика.