ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Посещение на Дневен център за стари хора

На днешния ден децата от  подготвителна група "Слънчице" към ДГ "Детелина" база "Иглика" поздравиха възрастните хора от дневния център в град Дряново.Те им пожелаха здраве.дълголетие и весели празници.