ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Поздрав по случай осми март

Децата от група "Лале" към ДГ "Детелина" база Иглика поздравиха бабите от "Клуб на пенсионера" по случай празника на жената.