ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Уважаеми родители,

 

Уведомяваме Ви, че на основание Заповед №РД - 01-66/ 08.03.2020г на Директора на РЗИ - Габрово, се прекратява работата на детската градина с деца от 09.03.2020г /понеделник/ до второ нареждане.