ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Пресъздаване на обичая Лазаруване

Лъчезарните деца от изнесена група "Слънчеви деца" база с.Царева лидава при ДГ "Детелина",пресъздадоха обичая лазаруване и отбелязаха предстоящия български празник Лазаровден.