ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Пролетен празник „От Лазаровден, Цветница до Великден“

На 30.03.2018г децата от група "Теменужка" на база "Иглика" с учителки г-жа Цветанка Ванкова и г-жа Ралица Киселкова пресъздадоха пред своите родители и много гости празниците Лазаровден, Цветница и Великден. Чрез наричания, песни и танци, те разказаха за пролетните народни обреди - изработване на венци, събиране на яйца и тяхната символика. Изучаването и претворяването на българските обичаи е част от   дейностите, планирани в Общинския план за интеграция на ромите за 2018г. Реализираният празник представи част от националното ни културно богатство. Това сближава децата, кара ги да възприемат различието като многообразие. Такива събития формират чувство на принадлежност към общността, а участието на родителите в подготовката на празника е важно условие за успешното партньорство между семейството и детската градина.

Гости на празника бяха г-жа Татяна Декова - ст.експерт  "Образование"   в община Дряново, учители от СУ"Максим Райкович" и членове на Обществен съвет по интеграция към община Дряново.

Благодарим на всички деца за вложения труд и невероятната атмосфера на празника!