ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Спечелен проект на тема ИГРАЕМ, УЧИМ И ТВОРИМ СРЕД ПРИРОДАТА

Детска градина „Детелина“

спечели проект на тема:

„ИГРАЕМ, УЧИМ И ТВОРИМ СРЕД ПРИРОДАТА“,

с който участва в

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016г“

с мото:

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“.

Реализиране на проекта + снимки

 

През месец Юни 2016г детската градина започна реализирането на дейностите по проекта, който ще продължи до края на м. Октомври

Целта на проекта бе, да се създадат условия за ежедневно общуване на децата с природата и формиране на екологична култура.

Чрез реализирането на проекта бе дадена възможност на децата за реален достъп до природата и шанс от собствен опит да научат как се развива растителния свят през различните сезони.

Съвместното реализиране на дейностите от деца, родители и персонал допринесе за приобщаването им към „зелената идея“.

Поддържането и опазването на еко-кътовете и ателиетата бе грижа на децата и персонала на детското заведение. Заниманията в еко-кътовете удовлетвориха нуждата на децата, родителите и персонала за създаването на нещо свое, нещо красиво, нещо полезно и трайно – заедно.

След реализирането на проекта всяка група разполага с еко-кът и мини инструменти, с които децата реално ще се докосват до природата и в дългосрочен план.

Това от своя страна ще доведе до позитивна нагласа и емоционална отзивчивост към природата и изграждане у децата на ценностна система, ориентирана към нея