ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Уважаеми родители, на основание Заповед № РД-01-122/11.03.2020г на Министъра на здравеопазването , считано от 16.03.2020г се възстановява дейността на ДГ. Уведомяваме Ви, че съгласно "Мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 в детските заведения в област Габрово":

• Няма да се допускат външни лица в сградата на детското заведение, включително родители.

• Ще се провежда сутрешен филтър на децата и персонала, който ще включва термометриране, преглед за наличие на грипоподобни симптоми - зачервено гърло,кашлица, хрема.

• Деца и перонал с грипоподобни симптоми и повишена температура ще се отстраняват.

Други подробности по предприетите мерки ще намерите в прикачените файлове.