ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

История

Из летописа на детска градина „Детелина”

 

1948 година –отваря врати за любознателните дряновски деца ЦДГ „Вела Пискова”. Първи директор е  Ганка Влаева.

 1949 година – построена нова сграда за нуждите на детската градина по инициатива на градския народен съвет. Тя приютява една група деца. Първи учителки в детската градина са: Гинка Поптодорова и Милка Минчева

 1954-1961 година – Директор на детската градина е Милка Кънева. В този период се увеличава броя на групите на четири и се разкрива нощна група.

 1961 година – Директор на детската градина става Ирина Военкина, която прави предложение за издигане на втори етаж на детската градина.

 1965 година – Завършено е разширяването на детската градина.

 1966-1968 година – Детската градина участва в Пети републикански преглед. Във връзка с това се извършава озеленяване на двора и оформяне на детските площадки. За добрата работа детската градина е наградена с парична сума, с която се закупуват помагала за обучението на децата.

 1968-1970 година – Детската градина заема първо място в  Шести републикански преглед. Директорката Ирина Военкина е наградена със златна значка, а Ганка Влаева – председател на учителската организация – е връчена грамота.

 1969 година – В двора на детската градина се построява нова сграда, която приютява пета група деца.

 1983-1984 година – Детската градина става базова детска градина по внедряване на нова програма за възпитателна работа. Елена Иванова, Дешка Катранджиева, Марийка Димитрова стават базови учителки.

 1983 година – Учителката Ганка Цанкова получава званието Отличник на министерството на народната просвета; директор Ирина Военкина е удостоена с орден Кирил и Методий ΙΙ степен.

 1984 година – Директор на детската градина става Маргарита Ангелова.

 1991 година – Детската градина се преименува в ЦДГ „Детелина”.

 1994 година – Директор на детската градина става Пенка Дървеникова, директор и до днес.

 1997 година – Обединяване на детските градини „Детелина”, „Иглика” и „Успех”.

 2014 година – към голямото семейство на ДГ “Детелина” се присъединява и изнесена група “Слънчеви деца” в село Царева ливада.