ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Обществен съвет

Състав на Обществен съвет към ДГ "Детелина" - Дряново

 

Основни членове 

1. Петър Петров - председател, представител на родителите

2. Татяна Декова - член, представител на финансиращия орган

3. Николай Стоянов - член, представител на родителите

4. Елица Машкова - член, представител на родителите

5. Нина Чернева - член, представител на родителите

 

Резервни членове 

1. Кристина Колева - представител на родителите

2. Мирослава Лилова - представител на финансиращия орган

3.Петя Тоцева - представител на родителите