ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

прием на първа група за учебната 2021/2022 година

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 18, ал. 1,т. 2 от "Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Дряново" е необходимо в периода от 17.07.2023г. до 30.07.2023г. писмено да декларирате желанието си детето ви да бъде записано в детската градина.

Декларации се приемат всеки работен ден от 9,00ч. до 11,00ч. и от 15,00ч. до 17,00ч. в канцеларията на детската градина.