ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Писмо № 9107-157/11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища.

Прикачени документи

Pismo.pdf