ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Обява-партньорство

Във връзка с разработване и кандидатстване на ДГ "Детелина" с проектно предложение по ОП НОИР обявяваме процедура за избор на партньор по проекта.

Прикачени документи

Обява - партньорство